ติดต่อเรา

ซี.พี.เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด จำกัด

217 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร 089 896 1772 , 075-520-442
อีเมล์ kiwiunsw@msn.com